همکاران برترآرشیو

همکاران برتر هفته سوم بهمن ماه

در اینجا جا دارد تشکر نمایم از همکاران محترمم ۱- جناب مهندس رضایی مدرس دوره از شهرستان راور ۲- جناب مهندس صادقی سرگروه بم ۳- خانم مهندس اقدامی سرپرست هنرستان حکیم فارابی از بم ۴- جناب مهندس

همکاران برتر هفته دوم بهمن

در اینجا جا دارد تشکر نمایم از همکاران محترمم ۱- خانم مهندس نخعی از کرمان ۲-خانم مهندس مهدی پور از کرمان ۳- خانم مهندس سیدی از کرمان ۴- خانم مهندس دهقانی از کرمان روح اللهی  

همکاران برتر هفته اول بهمن ماه

در اینجا جا دارد از همکاران بزرگوار نام برده شده به خاطر اهتمام در هماهنگ بودن با گروه فنی کامپیوتر استان کمال تشکر را نماییم (روح اللهی سرگروه فنی استان کرمان) ۱-خانم مهندس یزدانپناه از راور ۲-

تشکر و سپاس

در اینجا جا دارد از مسؤلین گروه های آموزشی و سرگروه های محترم  شهرستانها که نام انها در زیر برده شده کمال تشکر را نمایم که اهمیت این کارگاه را درک و همکاری خوبی با گروه استان داشتند

همکاران برتر هفته

با عرض سلام و احترام خدمت تمامی همکاران بر خود واجب می دانم از لطف و محبت همکارانی که در زیر نام آنها آمده تشکر ویژه داشته باشم همکاران بزرگواری که در تهیه و تنظیم کارهای دبیرخانه