طرح درسآرشیو

ارزیابی طرح درس

         

طرح درسهای روزانه و سالانه

اسماء-علوی-پودمان-۱ اسماء-علوی-پودمان-۲ اسما-علوی-پودمان-۳- راضیه-گلزاری-صفحه-۶۲-تا-۷۰ سمیه-شریفی-راد-صفحه-۱۶۴-تا-۱۸۸ سمیه-شعبانی-صفحه-۱۷۱-تا-۱۷۸ عباس-خیرمند-صفحه-۱۵۹-تا-۱۸۰ فرهاد_ابراهیمی_طرح_درس_پیاده_سازی فرهاد_ابراهیمی-صفحه-۲۲۲-تا-۲۷۲ مجید-خضری-پودمان-۲-و-۳ محمد-شجاعی-پودمان-۲ نرگس-ثمره-موسوی طرح درس سالانه فنی کامپیوتر استان کرمان طرح_در_سالانه_پیاده_سازی_سیستم_های – بم  طرح درس روزانه پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب -لیلا احمدی