برگزاری کارگاه آنلاین توسط همکاران فنی استان کرمان

کارگاه آنلاین با مبحث صدا روی پروتکل اینترنت VoIP
???????????????

به میزبانی
گروه کامپیوتر شاخه فنی و حرفه ای
استان کرمان

???????????????
در تاریخ ۹۶/۹/۱۶ روز پنجشنبه ساعت ۱۰ صبح

برگزار میگردد.

پاسخی بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.