بسته آموزشی پایه دوازدهم

✅ تاليف، تدوين و تهيه بسته آموزشی پایه یازدهم رشته شبكه و نرم افزار رايانه شامل كتاب درسی، كتاب همراه هنرجو، كتاب راهنمای هنرآموز، لوح نوری هنرجو و لوح نوری هنرآموز در دفتر تالیف کتابهای درسی فنی وحرفه ای و کاردانش، پايان پذيرفت. بدين ترتيب جلسات شورای برنامه ریزی پایه دوازدهم کار خود را به طور جدی از شهريور ماه آغاز کرد. شروع اين جلسات در ماه خرداد سال جاری بوده است.

?در جلسات سه روزه در ۷ ، ۸ و ۹ شهریور ماه هنرآموزان خبره صنعت و متخصص شبکه در رشته شبكه و نرم افزار رايانه از استانهای :
گیلان
اصفهان
چهارمحال و بختیاری
فارس
خراسان رضوی
لرستان
آذربایجان شرقی
قزوین
کرمان
و تهران
شرکت داشتند که بررسی و اصلاح اهداف توانمندسازی و فرصتهای یادگیری مربوط به دوکارگاه کتابهای پایه دوازدهم را شروع کردند.
مهناز كاركن كارشناس برنامه ريزی درسی و تاليف رشته شبكه ونرم افزار رايانه از ادامه اين جلسات در روزهای ۱۲، ۱۳ و۱۴ مهرماه خبر داد و افزود:
از بين اين هنرآموزان دعوت شده، مولفان پايه دوازدهم انتخاب شده و برای تاييد در شورای راهبردی دفتر، معرفی خواهند شد تا پس از تاييد، كار تاليف را آغاز كنند.

پاسخی بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.