دلیل بی انگیزگی هنرآموزان چیست؟

۱-دلیل اصلی بی انگیزگی معلمان شناخته نشدن جایگاه و منزلت واقعی معلمان هست.
۲-یکی از دلایل بی انگیزه بودن همکاران همین چشم انداز جذاب بودن است
وظیفه سیستم یا سازمان این است که چشم‌انداز جذابی از مقصدی که اهداف سازمانی به سمت آن در حرکت است برای همکارانتان به تصویر بکشند
۳- توانایی بیشتر هنرآموز در تدریس انگیزه هنرآموز برای تدریس را بیشتر می کند
۴- عدم استفاده از نظرات معمان در اهداف کلان
۵- تشویق متناسب
۶- قدردانی فراوان: به هر نحوی که می توانید خوشحالشان کنید
۷- عدم شایسته سالاری
۸- انتخاب نادرست مدیران
۹- بی انگیزگی در مدیران و مسئولان رده بالا باعث
۱۰- مقبولیت مدیر مدرسه در بین هنرآموزان
۱۱-برخورد مناسب مدیر با هنرآموزان
۱۲- انگیزه بیرونی: انگیزه‌ی بیرونی از محیط به فرد داده می‌شود و شامل پاداش‌هایی مانند جوایز، پول، اعتبار اجتماعی و تحسین دیگران است
۱۳- انگیزه درونی : انگيزه هاي درونی آنهايند که از آغاز تولد، همراه آدمي بوده، به آموختن نيازي نداشته اند.
۱۴- دقت در موقع استخدام هنرآموزان
۱۵- داشتن شغل دوم و سوم و بی اهمیت بودن نسبت به شغل معلمی
۱۶- امکانات سخت افزاری کم در مدارس
۱۷- نادرست بودن شیوه ارزشیابی هنرآموزان و بی تاثیر بودت امتیاز ارزشیابی در روند کار معلمین
۱۸- حذف امتیاز تقدیرنامه استانی از فرم ارزشیابی معلمان
۱۹- داشتن هنرجویان بی علاقه و بی انگیزه به تحصیل
۲۰- نداشتن رفاه و موقعیت اجتماعی خوب
۲۱- ایجاد هنرستانهای تخصصی برای ایجاد انگیزه در همکاران

پاسخی بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.