طرح درس همکاران استان کرمان شاخه فنی

با سلام خدمت همه همکاران گرامی

تشکر میکنم از همه کسانی که در این امر گروه فنی استان کرمان را همراهی کردند

اسما علوی پودمان ۳ اسماء علوی پودمان ۱ اسماء علوی پودمان ۲ راضیه گلزاری صفحه ۶۲ تا ۷۰ سمیه شریفی راد صفحه ۱۶۴ تا ۱۸۸ سمیه شعبانی صفحه ۱۷۱ تا ۱۷۸ عباس خیرمند صفحه ۱۵۹ تا ۱۸۰ فرهاد_ابراهیمی صفحه ۲۲۲ تا ۲۷۲ مجید خضری پودمان ۲ و ۳ محمد شجاعی پودمان ۲ نرگس ثمره صفحه ۶۰ تا ۷۰ نرگس ثمره موسوی

پاسخی بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.