فیلم های همراه کتاب

تولیدمحتوای الکترونیک و برنامه سازی

 

پودمان اول ( پودمان طراحی گرافیکی)

معرفی نرم افزارهای گرافیکی
کاربرد ابزار Shape Builder
ترسیم نقوش هندسی با ابزارهای Transform
کاربرد ابزار Pen(1)
کاربرد ابزار Pen(2)
کاربرد ابزار Pencil
فارسی نویسی در illustrator
ایجاد یک برچسب لوح نوری
طراحی واسط کاربری
شیوه ترسیم اشکال انتزاعی
اصول طراحی اینفوگرافیک
طراحی نمودار در illustrator
طراحی واسط کاربری در illustrator
کاربرد ابزار Mesh
طراحی شکل های هندسی و سع بعدی کردن نمودار ها
الگوهای تکرار شونده ، ابزار پرسپکتیو و طراحی سنگفرش
برگشت به صفحه اصلی

پاسخی بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.