همکاران برتر هفته اول بهمن ماه

در اینجا جا دارد از همکاران بزرگوار نام برده شده به خاطر اهتمام در هماهنگ بودن با گروه فنی کامپیوتر استان کمال تشکر را نماییم

(روح اللهی سرگروه فنی استان کرمان)

۱-خانم مهندس یزدانپناه از راور

۲- خانم مهندس حسین خانی  از ماهان

۳- خانم مهندس آذر پندار از نرماشیر

۴- خانم مهندس صالحی از شهربابک

۵- خانم مهندس صاحب قلم از کرمان

۶- آقای مهندس یزدانی از زرند

۷- آقای مهندس خوبیاری از ارزوییه

۸- آقای مهندس حسنی مقدم از بردسیر

۹- آقای مهندس صادقی از بم

۱۰-آقای مهندس رضایی از راور

۱۱- آقای مهندس میربزنجانی از کشکوییه

۱۲- خانم مهندس حسنی از شهداد

۱۳- خانم مهندس شعبانی از جیرفت

۱۴- خانم مهندس حیدری از کرمان

۱۵- خانم مهندس علوی از کوهبنان

۱۶- خانم مهندس خیراندیش از منوجان

۱۷- خانم مهندس مرشدی از منوجان

۱۸- خانم مهندس حسین شاهی از فهرج

۱۹- خانم مهندس باستانی از رفسنجان

۲۰- آقای مهندس شمسی از کرمان

۲۱- خانم مهندس عبدالله یار از کشکوییه

۲۲- آقای مهندس شجاعی از کرمان

۲۳- آقای مهندس اسماعیلی از کرمان

 

 

 

 

 

 

پاسخی بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.