راه اندازی پورتال گروه کامپیوتر شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش

به اطلاع همکاران محترم می رساند که از این پس اخبار مرتبط با گروههای کامپیوتر شاخه  فنی حرفه ای و کاردانش در زیر پورتال ذیل به صورت مشترک درج می گردد.

http://hamgam.medu.ir/portal/home.php?school_code=1000000557

پاسخی بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.